Anatomie nohy

Svaly, úpony a šlachy chodidla 

- čelní pohled

Správné postavení nohy jednoznačně vychází z respektování dokonalosti plosky a jejího postavení. Je nutné si uvědomit, že kosti patní, kotníku, zánártní a nártní tvoří jednu klenbu, která se zatížením zaklíní tak, že ji nemáme šanci ani zvednout, ani přirozeně zatíženou prolomit a další již malinké klenby vytvářejí články prstů, z nichž dominantní je klenba palce. Správné postavení kostí pak nenapíná svaly ani svalové úpony. To vše vede k vyváženému napětí v tlaku, tahu i torzi ve šlachách i v kostech. Pokud je vše v pořádku a noha není deformována ani v kostní konstrukci, ani ve svalech, je za předpokladu přirozených přenosů zatížení ploska rovnoměrně zatěžována, přičemž veškeré síly způsobené pohybem se přenáší na podložku (tvrdé tkáně), měkká tkáň zůstává nevytížena a současně nepřetížena. Tato rovnováha mezi kostním a svalovým systémem chodidla vede k správnému postavení kolenního a kyčelního kloubu, pánve, celé páteře, ramen a lebky. Omezí se napětí svalového systému těla od špatných, nepřirozených poloh kloubů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.