Co je dnes jinak?

chůze po trávě

Od pradávna se člověk snažil chránit si chodidlo. Ať již to bylo z důvodů chladu, poranění či vyjádření mocenského či společenského postavení v lidském společenství, člověk si vytvářel spoustu variant, teritoriálně značně odlišných. Teprve průmyslová revoluce završila vývoj odloučení člověka od Země, které se dotýkal zejména ploskami nohou. Zatím co starověk, ještě respektoval potřebu funkčnosti obalu nohy, středověk již oddělil funkčnost a okrasu, která vyjadřovala postavení v rozčleněné společnosti. To vedlo až k neuvěřitelným deformacím nejen plosky a nohy, ale i celého těla. Jako obvykle jsme se nepoučili a unifikací v průmyslové výrobě posledních dvě až tři sta roků jsme my, lidé, navíc vytvořili botu, která dokonale uzavřela chodidlo a pomalu jsme ji zlepšovali až do dnešního stavu, který již nemá nic společného s chozením bosýma nohama po travnaté louce, písku, mechu či jiném přírodním podloží. Plosku nohy jsme násilně obutím odtrhli od spojení s půdou jak tvarově a nervově (instinkty), tak energeticky. Dnešní vývoj v obuvnickém průmyslu vede přímo k popření přirozenosti a implantování umělých tvarů a funkcí, které fyziologicky devastují organismus. Můžeme to ještě změnit? Ano, stačí jen citlivě vnímat a hlavně chtít. Každý z nás si to může uvědomit. Stačí jen dva týdny chodit bosky po písku pláže, kamíncích mořského dna a co nejméně používat boty. Vsunout chodidlo do boty na několik hodin zpáteční cesty je pak utrpením a jediným řešením je chodidlo vysvobodit vyzutím.

Proč tomu tak je?

Jsme obuvnická velmoc a tak na to musel přijít prostý člověk nezatížený poznatky medicíny, ergometrie, zásad konstrukce bot a ševcovství, designu a mnoha jiných vědních disciplín. Umí se zato dívat, pokorně naslouchat, ptát se, vyciťovat a v neposlední řadě nadchnout právě specialisty výše uvedených oborů pro svá poznání a výrobky. Je to pan Josef Hanák.

Změny, které nastaly vytvořením správné podložky pod chodidly

Od začátku neolitu (mladší doba kamenná), když se objevil člověk na Zemi, se uvádí, že chodidlo nohy člověka chodí po třech bodech, (resp. po čtyřech): na palcovém kloubu, malíkovém kloubu a patě (a zevní hraně chodidla). Bylo to zdůvodněno tím, že tři body tvoří stabilitu. Tak to viděl člověk. I když dříve chodil bosýma nohama po měkkém podloží, nebyly ani tehdy vytvořeny podmínky, aby se palec a prsty na nohách chovaly jako rigidní páka. Nyní, na tvrdém podloží, proto dochází při zatížení k mnoha patologickým změnám na chodidle. Je to začarovaný kruh, ze kterého nebylo úniku
Na první patentované biomechanické aktivní stélce s prohlubní pod kloubem palce, stálo chodidlo nohy na sedmi bodech (pěti prstech, zevní hraně chodidla a na patě). 
Nová patentovaná stélka má prohlubeň pod kloubem palce a snížení v patní části. Chodidlo nohy stojí nyní na šesti bodech (pěti prstech a zevní hraně chodidla). Pata je nyní odlehčena a proto dochází velmi rychle k velké úlevě od bolestí při problémech s patními ostruhami.

Vysvětlení

Vytvořením snížení palcového kloubu oproti malíkovému kloubu na původní stélce jsme odblokovali spodní šlachy palce vrostlé do dvou sezamských kůstek, a tím jsme dosáhli dokonalé rigidní páky palce a prstů, protože dlouhá šlacha palce a šlachy prstů ve svazku se upínají až na zevní stranu kolen. 
Na nové stélce se snížením v patní části jsme odblokovali plochou šlachu chodidla, do které ústí šlachy palce a prstů, a tím jsme odblokovali i šlachy v patní části. Tak se docílila správná funkce Achillovy šlachy, (úponová šlacha trojhlavého svalu lýtkového, připojená vzadu na kost patní), která navazuje na spodní šlachy paty a zajistila se rovnoměrná a tím i rychlejší přestavba chodidla, vertikalizace kotníku, kolena a poté i vertikalizace celé kostry těla.

Tyto biomechanické aktivní stélky se snížením v patním prostoru působí preventivně proti úrazům kotníků a natržením Achillovy šlachy, zejména u sportovců, protože je zajištěna funkční rovnováha a noha bude fungovat z hlediska morfologie a biomechaniky jako celek.

Krok začínáme patou a končíme rigidní pákou palce a prstů, ale v momentě zablokování paty, (rovněž při stání a sezení), nebyl možný dokonalý protitah až do kolena. Na novém typu biomechanické aktivní stélky se snížením v patní části chodidla, se dosáhla dokonalá součinnost všech šlach na noze (svalů, vazů a úponů). Při sezení je tato nová stélka doslova lékem, protože váha těla nepůsobí na kotníky a kolena. Je to obrovská naděje pro nemocné po cévní mozkové příhodě, infarktu myokardu, pro lidi po úrazech, ale také pro žáky a studenty ve školách a pro všechny lidi se sedavým zaměstnáním, včetně řidičů z povolání.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.